Moja kišna djevojčica E–pub Free


10 thoughts on “Moja kišna djevojčica E–pub Free

 1. says: Moja kišna djevojčica E–pub Free

  FREE DOWNLOAD µ PADDINGTONFESTIVAL.CO.UK ä Davina Moja kišna djevojčica E–pub Free Davina ä 1 SUMMARY Stara poslovica kaže da nakon kiše dolazi sunce simbolizirajući tako čovjeku svojstvenu nadu u sretniju budućnost što će uslijediti po svršetku lošeg razdoblja Nadu jednaku onoj da će nas nakon bezbrojnih kišnih dana napokon ugrijati razigrane sunčeve zrake Jer ljudi vole sunce zar ne? Većina će se složiti ali postoje

 2. says: Moja kišna djevojčica E–pub Free FREE DOWNLOAD µ PADDINGTONFESTIVAL.CO.UK ä Davina

  Moja kišna djevojčica E–pub Free FREE DOWNLOAD µ PADDINGTONFESTIVAL.CO.UK ä Davina Davina ä 1 SUMMARY 25Odmah u startu da navedem da ocjena nema veze sa samom pričom Svaka čast mami i tati i njihovoj Princezi No način pisanja i rezanje toka emocije nakon svake stranice i pol me znalo zapitati da li to možda piše djevojčica a ne njena majk

 3. says: READ & DOWNLOAD Moja kišna djevojčica Moja kišna djevojčica E–pub Free FREE DOWNLOAD µ PADDINGTONFESTIVAL.CO.UK ä Davina

  READ & DOWNLOAD Moja kišna djevojčica Davina ä 1 SUMMARY FREE DOWNLOAD µ PADDINGTONFESTIVAL.CO.UK ä Davina Ova priča me baš dirnula Stalno sam razmišljala koliko je toj obitelji bilo teško kolike su prilagodbe trebale i kako nije lako prihvatiti da imaš dijete s teškoćama Ta mama je zaista lavicaMoram reći da

 4. says: Moja kišna djevojčica E–pub Free FREE DOWNLOAD µ PADDINGTONFESTIVAL.CO.UK ä Davina

  Moja kišna djevojčica E–pub Free FREE DOWNLOAD µ PADDINGTONFESTIVAL.CO.UK ä Davina Davina ä 1 SUMMARY Pretpostavljam da bih zbog ove samo dvije zvjezdice mogla dobiti po glavi I to ne zato što mi se knjiga možda ne sviđa Jer ionako imamo raz

 5. says: FREE DOWNLOAD µ PADDINGTONFESTIVAL.CO.UK ä Davina Davina ä 1 SUMMARY READ & DOWNLOAD Moja kišna djevojčica

  Moja kišna djevojčica E–pub Free Predivna priča Žao mi je jedino što je kratka ima još toliko što bih voljela saznati o ovoj posebnoj djevojčici i njenoj obitelji

 6. says: Davina ä 1 SUMMARY FREE DOWNLOAD µ PADDINGTONFESTIVAL.CO.UK ä Davina READ & DOWNLOAD Moja kišna djevojčica

  Moja kišna djevojčica E–pub Free Davina ä 1 SUMMARY READ & DOWNLOAD Moja kišna djevojčica Davina Moja kišna djevojčica„I uvijek kad na životnoj ljuljački uzmemo toliko zaleta da se ona već sama ljulja uvijek dođe netko ili nešto i onako nas grubo zaustavi pa nije više cilj nastaviti se ljuljati već održati puku ravnotežu da ne pljusnemo o pod nego ostanemo na ljuljački kako bismo mogli uzeti novi zalet“Moja kišna djevojčica priča je ispričana nesebičnom pomoću i iskrenošću majke jedne djevojčice sa pose

 7. says: READ & DOWNLOAD Moja kišna djevojčica Davina ä 1 SUMMARY FREE DOWNLOAD µ PADDINGTONFESTIVAL.CO.UK ä Davina

  Davina ä 1 SUMMARY FREE DOWNLOAD µ PADDINGTONFESTIVAL.CO.UK ä Davina READ & DOWNLOAD Moja kišna djevojčica I have to admit the book opened my eyes Such a beautiful story

 8. says: Moja kišna djevojčica E–pub Free

  Moja kišna djevojčica E–pub Free Davina ä 1 SUMMARY READ & DOWNLOAD Moja kišna djevojčica Sve je počelo jednim komentarom 2013 godine na pod forumu Posvajanje djece foruma udruge RODA Jedna posvojiteljica je željela potaknuti osobe i parove koji žele posvojiti djecu na posvajanje djece s posebnim potrebama ili nekim poteškoćama Tada sigurno nije ni slutila da je upravo napisala prve rečenice svoje buduće knjige Knjige u kojoj će opisati svoj život sa svojom kišnom djevojčicomDavina je p

 9. says: Moja kišna djevojčica E–pub Free

  Moja kišna djevojčica E–pub Free divna divna priča

 10. says: Moja kišna djevojčica E–pub Free

  READ & DOWNLOAD Moja kišna djevojčica Davina ä 1 SUMMARY Moja kišna djevojčica E–pub Free Predivna knjiga koja govori o ljubavi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

READ & DOWNLOAD Moja kišna djevojčica

SUMMARY æ Moja kišna djevojčica Určin dopunila je i proširila svoju originalnu priču dodala nove dijelove života svoje obitelji podijelila svoje radosti i svoje strahove te odlučila objaviti je kao knjigu kako bi doprla ne samo do čitatelja i potencijalnih posvojitelja već i do zakonodavaca i stručnjakaRiječima same autorice ako zbog ove priče ijedno dijete s posebnim potrebama bude posvojeno ili se ijedan par ohrabri u odluci da postanu roditelji posvojenjem ili ako barem dio čitatelja promijeni odnos prema njima – njezin će cilj biti ispunjen. Sve je po elo jednim komentarom 2013 godine na pod forumu Posvajanje djece foruma udruge RODA Jedna posvojiteljica je eljela potaknuti osobe i parove koji ele posvojiti djecu na posvajanje djece s posebnim potrebama ili nekim pote ko ama Tada sigurno nije ni slutila da je upravo napisala prve re enice svoje budu e knjige Knjige u kojoj e opisati svoj ivot sa svojom ki nom djevoj icomDavina je pseudonim pod kojim se skriva autorica Moje ki ne djevoj ice Sam naslov knjige ima dvojako zna enja s jedne strane opisuje ljubav Princeze prema ki i a s druge strane aludira na film Ki ni ovjek iz 1988 u kojem su glumili Dustin Hoffman i Tom Cruise Premda krije svoj identitet pri a koju pri a je sve samo ne skrivena a prvenstveno je iskrena i toplaCjelovita recenzija je dostupna na itaj me Transforming Students godine na pod forumu Posvajanje djece foruma udruge RODA Jedna posvojiteljica je eljela potaknuti osobe i parove koji ele posvojiti djecu na posvajanje djece s posebnim potrebama ili nekim pote ko ama Tada sigurno nije ni slutila da je upravo napisala prve re enice svoje budu e knjige Knjige u kojoj e opisati svoj ivot sa svojom ki nom djevoj icomDavina je pseudonim pod kojim se skriva autorica Moje ki ne djevoj ice Sam naslov knjige ima dvojako zna enja s jedne strane opisuje ljubav Princeze prema ki i a s druge strane aludira na film Ki ni ovjek iz 1988 u kojem su Sociology of Higher Education Contributions and Their Contexts glumili Dustin Hoffman i Tom Cruise Premda krije svoj identitet pri a koju pri a je sve samo ne skrivena a prvenstveno je iskrena i toplaCjelovita recenzija je dostupna na itaj me

FREE DOWNLOAD µ PADDINGTONFESTIVAL.CO.UK ä DavinaMoja kišna djevojčica

SUMMARY æ Moja kišna djevojčica Priča o ljubavi jednoj posebnoj djevojčici i sretnoj obitelji Priča koja je ganula HrvatskuDavina je pseudonim žene u ranim 40 ima podrijetlom iz Bosne i Hercegovine koju je ljubav odvela u Njemačku u kojoj i danas živi Relativno mlada saznala je da neće moći postati biološka majka te je zajedno sa suprugom odlučila posvojiti 18 mjesečnu djevojčicu iz BiH Uskoro je shvatila da je djevojčica njezina Princeza posebna Moja kišna djevojčica svojevrsni je dnevnik Princezina odrastanja čije je dijelove Davina počela. Stara poslovica ka e da nakon ki e dolazi sunce simboliziraju i tako ovjeku svojstvenu nadu u sretniju budu nost to e uslijediti po svr etku lo eg razdoblja Nadu jednaku onoj da e nas nakon bezbrojnih ki nih dana napokon ugrijati razigrane sun eve zrake Jer ljudi vole sunce zar ne Ve ina e se slo iti ali postoje i oni kojima upravo ki ne kapi crtaju osmijeh oni kojima ne trebaju ni izmice ni kabanica pa niti ki obran oni u ki i u ivaju s osmijehom na licu Nekima su udni nekima posebni ali najva nije je da su upijaju i ki u neizrecivo sretni Jednoj je maloj ki oljupki svoje srce prije 14 godina otvorila mama Davina njeguju i je i paze i kao ki nu kap na dlanu Njena se pri a pri a o Princezi jednom neobi nom odrastanju i mjestu gdje se smijeh i suze neprekidno mije aju prelila preko dr avnih granica pro irila internetskim prostorom dotakla srca mnogih iza av i iz diskursa problema samo posvjoene ili samo djece s te ko ama postala je univerzalna i naposljetku je objedinjena u knjizi Moja ki na djevoj ica Mama Davina pred itatelja postavlja pri u onako kako najbolje zna jednostavno iskreno bez pompe patetike i velikih rije i ali s velikom porukom Stil njena pisanja ponekad nalikuje razgovornom jeziku no premda biste to zamjerili ve ini pisaca fikcije jer od fikcije ipak o ekujemo vi e promi ljanja o rije ima biranja re enica i sveukupno probraniji stil u ovom slu aju upravo to to iz svake rije i izvire svakodnevnost cijeloj pri i daje prijeko potrebnu dozu autenti nosti kakvu joj niti jedno uredni ko u minkavanje ne bi moglo pru iti A za takvim postupkom potrebe nema niti Davina ostavljaju i u knjizi mjesta za vlastite male svakodnevne poraze pogre ke ponekad nastale prevelikom maj inskom bri ljivo u ili uklju eno u a progovorila je i o trenucima kojih se sada s vremenskim odmakom pomalo i stidi ivotnu su igru Davina i njena obitelj odlu ili odigrati bez rukavica vjerojatno ve pomalo siti istima jer najve u im je rukavcu u lice bacio ivot prije 14 godina Tada su ova Bo njakinja s njema kom adresom i njen suprug shvatili kako ne e postati roditelji biolo kim putem i odlu ili se na posvajenje No put im nije bio ni jednostavan ni lak jer velikom broju djece u domovima unato prednost pri posvajanju daje se neslu beno ali vrlo stvarno njema kim parovima Stoga su primiv i poziv iz Bosne objeru ke prihvatili ideju o posvajanju 18 mjese ne djevoj ice rje avanju ijeg bi zdravstvenog stanja problema s rahitisom i deformacijom stopala pogodovalo preseljenje u Njema ku Kako e se uskoro ispostaviti djevoj i ini zdravstveni problemi uvelike nadilaze one navedene Davina se hrabro u strpljivo u i odva no u kakvu samo majka mo e imati zala e za svoju djevoj icu za to da premda je svjesna da s Princezom nije sve u redu njeno djetinjstvo ne odudara od drugih normalnih djetinjstava Putem kojim je njena obitelj pro la preska u i prepreke ponekad se o njih i spoti u i ali i puno va nije ustaj i s novim i sna nijim podstrehom Davina sada vodi itatelja sigurnim glasom osna enim vremenskim odmakom no i sada glas kao da joj povremeno zastane rije i zapnu sje anja preplave a emocije prevladaju Samo pozitivne jer makar sje anja ponekad bila gorka sve je to ivot i na kraju sve ispadne dobro a ako nije dobro onda nije kraj To je moto kojim se hranila dok je obilaze i lije nike u potrazi za odgovorima na razli itim poljima vodila bitke za svoju djevoj icu u vrti u me u Princezinim vr njacima u koli s osobnim asistentima ali i onu najte u bitku sa samom sobom Dijagnoza Aspergerov sindrom jedan od sindroma iz sfere autisti nih stanja donio je olak anje pomije ano s ohrabrenjem za nastavak Jer sada se vi e nije borila protiv vjetrenja a a njen je cilj postao samo jedan u initi da njena djevoj ica odraste u dobru pametnu i koliko je to god mogu e samosvjesnu i samostalnu mladu enu Po rtvovnost i predanost ene iju pri u imate pred sobom njena sposobnost da se ak i izrazito te kim situacijama nasmije u lice odmahne rukom i ka e Idemo dalje poslu it e kao zama njak svakom itatelju Istodobno upravo e vas te Davinine kvalitete obavezati navesti da malo pomnije promislite o pitanju posvajanja i ljudima iji su domovi ispunjeni radosnom prisutno u djeteta upravo zbog tog ina oni nisu roditelji ba kao to Davina nije mama ona je Mama s velikim M U to ete se uvjeriti obratite li pa nju na sitne propuste i pogre ke na injene iz zaslijepljenosti iskrenom i bezgrani nom roditeljskom ljubavlju u ijem se sredi tu nalazi dijete i zbog koje e svaki roditelj bar jednom u ivotu pogre no odlu iti misle i da ini dobro Iako se na forum udruge RODA s ije je platforme ova pri a i krenula na put do svojih itatelja Davina registrirala kako bi kod budu ih roditelja odagnala strah i raspr ila poneku predrasudu o posvojenju ne to starije iili djece s pote ko ama postigla je i mnogo vi e Ohrabrila je mnoge da se sa irokim osmijehom na licu prepuste ivotu i svaki pad pretvore u novi po etak Jer na kraju ipak sve ispadne dobrohttpprocitajtocom20150202moja When Movements Become Parties ganula HrvatskuDavina je pseudonim žene u ranim 40 ima podrijetlom iz Bosne i Hercegovine koju je ljubav odvela u Njemačku u kojoj i danas živi Relativno mlada saznala je da neće moći postati biološka majka te je zajedno sa suprugom odlučila posvojiti 18 mjesečnu djevojčicu iz BiH Uskoro je shvatila da je djevojčica njezina Princeza posebna Moja kišna djevojčica svojevrsni je dnevnik Princezina odrastanja čije je dijelove Davina počela. Stara poslovica ka e da nakon ki e dolazi sunce simboliziraju i tako ovjeku svojstvenu nadu u sretniju budu nost to e uslijediti po svr etku lo eg razdoblja Nadu jednaku onoj da e nas nakon bezbrojnih ki nih dana napokon ugrijati razigrane sun eve zrake Jer ljudi vole sunce zar ne Ve ina e se slo iti ali postoje i oni kojima upravo ki ne kapi crtaju osmijeh oni kojima ne trebaju ni izmice ni kabanica pa niti ki obran oni u ki i u ivaju s osmijehom na licu Nekima su udni nekima posebni ali najva nije je da su upijaju i ki u neizrecivo sretni Jednoj je maloj ki oljupki svoje srce prije 14 月下夢幻譚神無夜話 6 godina otvorila mama Davina njeguju i je i paze i kao ki nu kap na dlanu Njena se pri a pri a o Princezi jednom neobi nom odrastanju i mjestu Illegal Affairs gdje se smijeh i suze neprekidno mije aju prelila preko dr avnih Lanford Wilson 21 Short Plays granica pro irila internetskim prostorom dotakla srca mnogih iza av i iz diskursa problema samo posvjoene ili samo djece s te ko ama postala je univerzalna i naposljetku je objedinjena u knjizi Moja ki na djevoj ica Mama Davina pred itatelja postavlja pri u onako kako najbolje zna jednostavno iskreno bez pompe patetike i velikih rije i ali s velikom porukom Stil njena pisanja ponekad nalikuje razgovornom jeziku no premda biste to zamjerili ve ini pisaca fikcije jer od fikcije ipak o ekujemo vi e promi ljanja o rije ima biranja re enica i sveukupno probraniji stil u ovom slu aju upravo to to iz svake rije i izvire svakodnevnost cijeloj pri i daje prijeko potrebnu dozu autenti nosti kakvu joj niti jedno uredni ko u minkavanje ne bi moglo pru iti A za takvim postupkom potrebe nema niti Davina ostavljaju i u knjizi mjesta za vlastite male svakodnevne poraze pogre ke ponekad nastale prevelikom maj inskom bri ljivo u ili uklju eno u a progovorila je i o trenucima kojih se sada s vremenskim odmakom pomalo i stidi ivotnu su igru Davina i njena obitelj odlu ili odigrati bez rukavica vjerojatno ve pomalo siti istima jer najve u im je rukavcu u lice bacio ivot prije 14 Angel of Sudden Hill godina Tada su ova Bo njakinja s njema kom adresom i njen suprug shvatili kako ne e postati roditelji biolo kim putem i odlu ili se na posvajenje No put im nije bio ni jednostavan ni lak jer velikom broju djece u domovima unato prednost pri posvajanju daje se neslu beno ali vrlo stvarno njema kim parovima Stoga su primiv i poziv iz Bosne objeru ke prihvatili ideju o posvajanju 18 mjese ne djevoj ice rje avanju ijeg bi zdravstvenog stanja problema s rahitisom i deformacijom stopala pogodovalo preseljenje u Njema ku Kako e se uskoro ispostaviti djevoj i ini zdravstveni problemi uvelike nadilaze one navedene Davina se hrabro u strpljivo u i odva no u kakvu samo majka mo e imati zala e za svoju djevoj icu za to da premda je svjesna da s Princezom nije sve u redu njeno djetinjstvo ne odudara od drugih normalnih djetinjstava Putem kojim je njena obitelj pro la preska u i prepreke ponekad se o njih i spoti u i ali i puno va nije ustaj i s novim i sna nijim podstrehom Davina sada vodi itatelja sigurnim The Complete Anchoring Handbook glasom osna enim vremenskim odmakom no i sada Screams and Nightmares The Films of Wes Craven glas kao da joj povremeno zastane rije i zapnu sje anja preplave a emocije prevladaju Samo pozitivne jer makar sje anja ponekad bila Muay Thai Unleashed gorka sve je to ivot i na kraju sve ispadne dobro a ako nije dobro onda nije kraj To je moto kojim se hranila dok je obilaze i lije nike u potrazi za odgovorima na razli itim poljima vodila bitke za svoju djevoj icu u vrti u me u Princezinim vr njacima u koli s osobnim asistentima ali i onu najte u bitku sa samom sobom Dijagnoza Aspergerov sindrom jedan od sindroma iz sfere autisti nih stanja donio je olak anje pomije ano s ohrabrenjem za nastavak Jer sada se vi e nije borila protiv vjetrenja a a njen je cilj postao samo jedan u initi da njena djevoj ica odraste u dobru pametnu i koliko je to Practical Boat Mechanics god mogu e samosvjesnu i samostalnu mladu enu Po rtvovnost i predanost ene iju pri u imate pred sobom njena sposobnost da se ak i izrazito te kim situacijama nasmije u lice odmahne rukom i ka e Idemo dalje poslu it e kao zama njak svakom itatelju Istodobno upravo e vas te Davinine kvalitete obavezati navesti da malo pomnije promislite o pitanju posvajanja i ljudima iji su domovi ispunjeni radosnom prisutno u djeteta upravo zbog tog ina oni nisu roditelji ba kao to Davina nije mama ona je Mama s velikim M U to ete se uvjeriti obratite li pa nju na sitne propuste i pogre ke na injene iz zaslijepljenosti iskrenom i bezgrani nom roditeljskom ljubavlju u ijem se sredi tu nalazi dijete i zbog koje e svaki roditelj bar jednom u ivotu pogre no odlu iti misle i da ini dobro Iako se na forum udruge RODA s ije je platforme ova pri a i krenula na put do svojih itatelja Davina registrirala kako bi kod budu ih roditelja odagnala strah i raspr ila poneku predrasudu o posvojenju ne to starije iili djece s pote ko ama postigla je i mnogo vi e Ohrabrila je mnoge da se sa irokim osmijehom na licu prepuste ivotu i svaki pad pretvore u novi po etak Jer na kraju ipak sve ispadne dobrohttpprocitajtocom20150202moja

Davina ä 1 SUMMARY

SUMMARY æ Moja kišna djevojčica Objavljivati na forumu Roda u želji da potakne ljude da posvajaju djecu s posebnim potrebama i objasni im da mogu biti kao i oni – sretna obitelj Postovi o Princezinoj svakodnevici – njezinim radostima gubicima malim i velikim pobjedama strahovima i snovima ili vrlo jednostavno odrastanju – ubrzo su postali iznimno čitani Nakon što je priča objavljena u Jutarnjem listu rezultat je bio nova lavina oduševljenih reakcija Upravo zbog tih reakcija Davina je pristala otići korak dalje U suradnji s novinarkom Kristinom T. Pretpostavljam da bih zbog ove samo dvije zvjezdice mogla dobiti po glavi I to ne zato to mi se knjiga mo da ne svi a Jer ionako imamo razli ita mi ljenja itala ki ukus i na kraju krajeva razli iti smo ljudi No ovo je knjiga kojoj je ve ina ljudi ovdje koliko sam primijetila dala pet zvjezdica i svi su stra no odu evljeni cijelom pri om enom majkom koja je je l napisala ovu knjigu njezinim velikim srcem jer je posvojila djevoj icu s posebnim potrebama djevoj ica ima Aspergerov sindrom jedan od mnogih oblika autizma ili kako znaju govoriti autisti nog spektra i sve ne to krasno i dobro Naravno dobro je Lijepo je to je ena zajedno sa svojim suprugom posvojila te ko posvojivo dijete i to je uza sve pote ko e koje donosi ivot s takvim djetetom a i s m Aspergerov sindrom ona cijelom du om zaljubljena u svoje dijete i ne da je nikome i sve to uz to ide No nigdje ne stoji da je knjiga napisana tako kako jest kao da mi neka neka mi oproste nedovoljno obrazovani ljudi neuka ena usmeno prepri ava svoju pri u Svojim razgovornim jezikom Onim koji nema veze s pisanjem posebno pisanjem KNJIGE Naravno mogla sam jednostavno prekinuti i ne itati dalje kad sam ve vidjela na koji na in se sve to odvija ali nisam to u inila jer me zanimalo kamo e sve odvesti i kako je zavr ila Znam ZNAM da e ve ina re i pa to va na je ivotna pri a a ne na in na koji je napisana va na je ljubav a ne lokalni izrazi koji se koriste bez navodnika italika ili bilo kakvog drugog isticanja meni nije Ako je ne to knjiga onda treba i izgledati kao knjiga Ako se pi e na druk iji na in onda se to treba odmah naglasiti Ovako nisam saznala ni ta druk ije od mnogih sli nih pri a o djeci i odraslima s Aspergerovim sindromom Ako me to ini hladnom osobom koja ne razumije maj inu ljubav neka tako bude Kad se pi e knjiga neka se to ini Kad se nekome na kavi pri aju detalji iz ivota neka se to ini Tamo na kavi Bez pisanih slova Transforming Students gubicima malim i velikim pobjedama strahovima i snovima ili vrlo jednostavno odrastanju – ubrzo su postali iznimno čitani Nakon što je priča objavljena u Jutarnjem listu rezultat je bio nova lavina oduševljenih reakcija Upravo zbog tih reakcija Davina je pristala otići korak dalje U suradnji s novinarkom Kristinom T. Pretpostavljam da bih zbog ove samo dvije zvjezdice mogla dobiti po Sociology of Higher Education Contributions and Their Contexts glavi I to ne zato to mi se knjiga mo da ne svi a Jer ionako imamo razli ita mi ljenja itala ki ukus i na kraju krajeva razli iti smo ljudi No ovo je knjiga kojoj je ve ina ljudi ovdje koliko sam primijetila dala pet zvjezdica i svi su stra no odu evljeni cijelom pri om enom majkom koja je je l napisala ovu knjigu njezinim velikim srcem jer je posvojila djevoj icu s posebnim potrebama djevoj ica ima Aspergerov sindrom jedan od mnogih oblika autizma ili kako znaju Georg Buchner govoriti autisti nog spektra i sve ne to krasno i dobro Naravno dobro je Lijepo je to je ena zajedno sa svojim suprugom posvojila te ko posvojivo dijete i to je uza sve pote ko e koje donosi ivot s takvim djetetom a i s m Aspergerov sindrom ona cijelom du om zaljubljena u svoje dijete i ne da je nikome i sve to uz to ide No nigdje ne stoji da je knjiga napisana tako kako jest kao da mi neka neka mi oproste nedovoljno obrazovani ljudi neuka ena usmeno prepri ava svoju pri u Svojim razgovornim jezikom Onim koji nema veze s pisanjem posebno pisanjem KNJIGE Naravno mogla sam jednostavno prekinuti i ne itati dalje kad sam ve vidjela na koji na in se sve to odvija ali nisam to u inila jer me zanimalo kamo e sve odvesti i kako je zavr ila Znam ZNAM da e ve ina re i pa to va na je ivotna pri a a ne na in na koji je napisana va na je ljubav a ne lokalni izrazi koji se koriste bez navodnika italika ili bilo kakvog drugog isticanja meni nije Ako je ne to knjiga onda treba i izgledati kao knjiga Ako se pi e na druk iji na in onda se to treba odmah naglasiti Ovako nisam saznala ni ta druk ije od mnogih sli nih pri a o djeci i odraslima s Aspergerovim sindromom Ako me to ini hladnom osobom koja ne razumije maj inu ljubav neka tako bude Kad se pi e knjiga neka se to ini Kad se nekome na kavi pri aju detalji iz ivota neka se to ini Tamo na kavi Bez pisanih slova

 • Paperback
 • 157
 • Moja kišna djevojčica
 • Davina
 • Croatian
 • 23 May 2020
 • 9789533133904