பராந்தகன் கனவு Parandhagan Kanavu E–book/E–pub

review Ö eBook, ePUB or Kindle PDF × உதயணன் (Udhayanan)

பராந்தகன் கனவு Parandhagan Kanavu summary ☆ 8 சோழன் திருமாவளவனுக்குப் பிறகு சோழ நாடு சிதறுண்டது களப்பிரர்களும் பல்லவர்களும் சோழ நாட்டைச் சுமார் அறுநூறு ஆண்டுகள் ஆண்டார்கள் அவர்களிடமிருந்து சோழ நாடு மீண்டபோது அதை சாம்ராஜ்யம.

review பராந்தகன் கனவு Parandhagan Kanavuபராந்தகன் கனவு Parandhagan Kanavu

பராந்தகன் கனவு Parandhagan Kanavu summary ☆ 8 ாக ஆக்க வித்திட்டான் விஜயாலயச் சோழன் அந்த வித்தை விருட்சமாக்கினார் அவனது மகன் ஆதித்த சோழன் அந்த விருட்சத்தைத் தோப்பாக உயர்த்தியவன் அவனது மகன் பராந்தகன்பராந்தகன் என்ற சொல்லுக்கு?.

review Ö eBook, ePUB or Kindle PDF × உதயணன் (Udhayanan)

பராந்தகன் கனவு Parandhagan Kanavu summary ☆ 8 ?் பரந்துபட்ட எதிரிகளை அழித்தவன் என்று பொருள் இவனது ஆட்சியில் இரண்டு வரலாற்று நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன பரந்தாமனின் கனவு நிறைவேறியதா இல்லையா என்பதையே இந்த நாவல் விரிவாக கூறப்பட்டுள்ளத?.


1 thoughts on “பராந்தகன் கனவு Parandhagan Kanavu E–book/E–pub

  1. says: பராந்தகன் கனவு Parandhagan Kanavu E–book/E–pub review பராந்தகன் கனவு Parandhagan Kanavu

    பராந்தகன் கனவு Parandhagan Kanavu E–book/E–pub bbbb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • null
  • பராந்தகன் கனவு Parandhagan Kanavu
  • உதயணன் (Udhayanan)
  • Tamil
  • 01 April 2018
  • null