PDF DOWNLOAD Adoleshenca stina e shpërthimeve ↠ Ndue Kaza

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

characters Adoleshenca stina e shpërthimeve

review Adoleshenca stina e shpërthimeve 103 review ↠ eBook or Kindle ePUB × Ndue Kaza characters Adoleshenca stina e shpërthimeve Jera të cilat shtjellohen deri në cakun e vetëbindjes por duke lënë hapësirë ë gjithkush të shtojëdiçka nga përvoja e vet rreth problemeve ë trajtohen Me gjerë autori ndalet te evolucioni mendor i adoleshentëve sjelljet e tyre emocionale dhe shoërore Ai e vështron adoleshencën në rrethana të ndryshme familjare.

review ↠ eBook or Kindle ePUB × Ndue KazaAdoleshenca stina e shpërthimeve

review Adoleshenca stina e shpërthimeve 103 review ↠ eBook or Kindle ePUB × Ndue Kaza characters Adoleshenca stina e shpërthimeve Autori mbështetur dhe në literaturë bashkëkohore bën analiza të argumentuara për shetësime të tilla si kur fillon e përfundon adoleshenca për dallimet gjinore në rrugën e zhvillimit të tranzicionit moral formimit të identitetit për pjekurinë biologjike e shoërore misterin e dëshirës dhe mjaft problematika të t.

Ndue Kaza × 3 free read

review Adoleshenca stina e shpërthimeve 103 review ↠ eBook or Kindle ePUB × Ndue Kaza characters Adoleshenca stina e shpërthimeve Shkollore dhe në jetën e përditshme ndërmjet bashkëmoshatarëve Pa dyshim në këtë kuadër gjejnë trajtim edhe raportet e prindit me adoleshentin të para si një kurbë jo e njëtrajtshme e ecurisë së marrëdhënieve ndërmjet tyre si faktor i domosdoshëm për të vendosur mirëkuptim e baraspeshëProf as dr Sotir Rrap.

  • Paperback
  • 173
  • Adoleshenca stina e shpërthimeve
  • Ndue Kaza
  • Albanian
  • 11 March 2018
  • null