Pdf/E–book (Anlaşma)

FREE READ Anlaşma

Anlaşma

SUMMARY Ä Anlaşma Fırtınalı bir günde çalıştığı kafede fırtınadan daha dehşetli bir teklif aldı Merve Annesinin boğucu baskılarından artık bunalan bir müşteri eline telefonu tutuşturmuştu “Telefonda şimdi annem var Onunla konuşmanı istiyorum Ne sorarsa ‘Evet’ de Tamam mı Nazik ol Söz veriyorum iyiliğinin karşılığını alacaksın”. Anneyi mutlu etmek i in zengin yak kl ve ba ar l bir adam n yapt anla mal bir evlili in hikayesi bu roman Anla maya raz olan k z m z ise yetimhanede b y m okulunun paras n karmak i in garsonluk yapan d nya g zeli biri ve okumas n kolayla t raca i in para kar l iki ayl k g stermelik bir evlili e raz oluyor Sonras malum ki ay olur ay be ay ama bir t rl ayr lamazlar nk oyun ger ek olmaya ba larAsl nda eski T rk filmi tad nda bir konusu var roman n Yani orijinal olmasa da ok tatl ve ok eker bir hikaye olabilirdi bu AMA Evet maalesef koca koca ama lar m var benimBu roman sevemedim ben hatta yer yer sinirlendim ok rahats z ve huzursuz oldum te sebebimBu romanda bakirelik kavram na a r derecede yap lm bir vurgu var K z n bakire ise temiz ve masum dolay s yla de erli oldu u b yle olmayanlar n ise de ersiz oldu u kar mlar yap labiliyor pek ok diyalog s ras nda Bir iki rnek vereyim Sevdi im adama tertemiz gitmek istiyorum Evet elbise beyaz olmal Bakire kar ma yak mal Kim evlenip bo anm bir kad nla ilgilenirdi ki 2015 bas m romantik bir kitap bile bu inan ve g r leri vurgularsa sonra elbette ki lkemde namus cinayetleri ad alt nda zalim katliamlar olur kad nlar yok yere cezaland r l r dayak yer veya ld r l r Roman m zdaki bu yapmac k evlilik kar koca gibi ya amayacaklar n n alt n izen bir imzal anla ma ile ba lam t ama zaman i inde izgiler a ld kurallar ihlal edildi ve o s rada olabilecek en abs rd diyaloglar okumak zorunda kald m ve konu anlar n d nce yap s n anlamakta ger ekten zorland mMesela adam n k z ile birlikte olmak i in srar etti i ve k z n da Sonucuna raz ysan benimle sevi mene izin verece im dedi i bir yer var Adam n katlanaca sonu u O zaman k z ya bo anmak istemeyecek ya da y kl bir nafaka talep edecekmi Hani k zlar tecav zc leriyle evlendirdiklerinde her ey halloldu san l r ya o misal sanki Bu arada temiz k z m z i in p me dokunma ve ok ama kirlenme sebebi de il onlar anla mal evililikte bile o kadar para harcayan kocan n haklar olarak ge iyor ay niye nas l filan diye sormay n bilmiyorum anlamad m hala dumur vaziyetindeyim zaten K z n arkada lar n n tavsiyeleri ayr bir kal gelme hali yaratt bende Misal en yak n arkada lar diyor ki E er hamile kal rsan kocan senden bo anamaz imdi burada mentalitenin irkinli ine mi k zay m bu g r n sa ma sapan olu una m g leyim bilemedimNeyse uzatmayay m ben bu roman i erdi i bu minvalde giden alt metin y z nden sevemedimKitab n ayr ca imla kurallar a s ndan acil bir d zenlemeye ihtiyac var En rahats z edici olana kitab beraber okudu um sevgili Bookylicious dikkatimi ekti nce her sayfada bir ton nlem i areti var gerekli gereksiz her yerde nlem nlem nlem Bas bas ba r yor hepsi resmen

REVIEW ´ eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Fatih Murat Arsal

SUMMARY Ä Anlaşma Dedi genç adam sakince Genç kız bu asık suratlı adamdan telefonu alıp da annesinin Oğlumun dediği doğru mu Onu sormak istemiştim” dediğini duyduğunda ne dediğini önce anlamadı Ama onun her soruya ‘Evet’ demesini istediğini kesinlikle hatırladı “Evet doğru” dedi sakince Sorun değildi Evet demek o kadar da zor olmazdı Kar. Bu kitab G nahkardan sonra okumak yapt m en b y k hatalardan biri olduE er ba ka zaman okusayd m kesinlikle daha ok sevebilirdimAma yine kendi k lt r m z n gelerinin yans d bir kitap okumak da g zeldiHikayemiz Yavuz un annesinin onun s rekli evlenmesini istemesiYavuz un da sonunda dayanamay p biriyle anla mal olarak evlenme karar almas yla ba l yorO s rada annesi ar yor ve o luna yine planlar ndan bahsetmeye ba l yorYavuz da anne ben evlenicem der ve telefonu merve ye uzat rMerve ye annem ne derse evet de der ve Merve de aynen dediklerini yaparAnnesi o lumla evlenicek misiniz dedi inde evet der ve kad n ne zaman diye sordu unda Yavuz a bakarYavuz 5 ay demi tir ama k z ne dedi ini tam anlayamad i in 5 g n diye cevap verirB ylece i ler iyice kar rSonra Yavuz Merveye bir teklif yapar2 ay onunla evli kal cakt rSonra bo an caklard rMerve 3 y l boyunca Yavuz dan 2 bin lira maa al cakt rHatta Merve biraz pazarl kla onu 3 bin yapm t rYavuz ayr ca k z n t m okul ihtiya lar n otob s paras n vb ihtiya lar n kar layacakt r te iftimiz b yle bir birlikteli e ad m atm olurlarKitap ooookk durgunduBen genelde az da olsa bu t r romantik kitaplarda aksiyon olmas ndan yanay mOkurken s k lmad m tamam ama biraz daha aksiyonlu olsayd da ok iyi olurduAma Merve yi cidden sevdimHeleki en ba nda adamla resmen pazarl k yap p maa n ayda 3 bin yapt r psonra adam n deyemeyece ini d n p 25 da olur falan demesine bay ld mYavuz ok k zl k yapt kabulAma u ana kadar yle k z karakterler g rd m ki bu adama bir ey diyemiyorumYaln z k z Serkan hocas yla g rd kten sonraki davran na ne kadar sinir oldu umu anlatamamSonradan akl ba na geldi bari de o g n fazla ileri gitmediKitap g zeldiSadece biraz durgundu ve en ba ta da dedi im gibi g nahkar gibi bir kitaptan sonra okuyunca kitab ortalama bulma olas l da y ksek oluyor insan n Where She Went onun her soruya ‘Evet’ demesini istediğini kesinlikle hatırladı “Evet doğru” dedi sakince Sorun değildi Evet demek Raped By A Horse For Blackmail o kadar da zor Dancer of the Nile olmazdı Kar. Bu kitab G nahkardan sonra Wreck of the Nebula Dream okumak yapt m en b y k hatalardan biri Pour Some Sugar on Me okusayd m kesinlikle daha Ten Little Niggers ok sevebilirdimAma yine kendi k lt r m z n gelerinin yans d bir kitap King The Soldiers of Wrath MC Grit Chapter #2 okumak da g zeldiHikayemiz Yavuz un annesinin Woman Worship onun s rekli evlenmesini istemesiYavuz un da sonunda dayanamay p biriyle anla mal The Mighty Finn olarak evlenme karar almas yla ba l yorO s rada annesi ar yor ve TLC o luna yine planlar ndan bahsetmeye ba l yorYavuz da anne ben evlenicem der ve telefonu merve ye uzat rMerve ye annem ne derse evet de der ve Merve de aynen dediklerini yaparAnnesi A Family Guide to the Biblical Holidays o lumla evlenicek misiniz dedi inde evet der ve kad n ne zaman diye sordu unda Yavuz a bakarYavuz 5 ay demi tir ama k z ne dedi ini tam anlayamad i in 5 g n diye cevap verirB ylece i ler iyice kar rSonra Yavuz Merveye bir teklif yapar2 ay The Pastor and His Work onunla evli kal cakt rSonra bo an caklard rMerve 3 y l boyunca Yavuz dan 2 bin lira maa al cakt rHatta Merve biraz pazarl kla Unspoken onu 3 bin yapm t rYavuz ayr ca k z n t m No Way in Hell Steel CorpsTrident Security Crossover #1 okul ihtiya lar n The Friar otob s paras n vb ihtiya lar n kar layacakt r te iftimiz b yle bir birlikteli e ad m atm A Dead Mans Pulse Trident Security Omega Team #1 olurlarKitap Lucky Charm Cinderella Reverse Fairytale #2 olsa bu t r romantik kitaplarda aksiyon MTG National Science Olympiad NSO Work Book Class 7 olmas ndan yanay mOkurken s k lmad m tamam ama biraz daha aksiyonlu Den sidste henrettelse olsayd da Myths of the Norsemen (Puffin Classics) ok iyi My Gay Geek Wedding olurduAma Merve yi cidden sevdimHeleki en ba nda adamla resmen pazarl k yap p maa n ayda 3 bin yapt r psonra adam n deyemeyece ini d n p 25 da 2019 Blog Planner olur falan demesine bay ld mYavuz The Classic Cuisine of the Italian Jews I Traditional Recipes and Menus and a Memoir of a Vanished Way of Life ok k zl k yapt kabulAma u ana kadar yle k z karakterler g rd m ki bu adama bir ey diyemiyorumYaln z k z Serkan hocas yla g rd kten sonraki davran na ne kadar sinir Einstein ane sapekshavad oldu umu anlatamamSonradan akl ba na geldi bari de Gestes et opinions du docteur Faustroll pataphysicien o g n fazla ileri gitmediKitap g zeldiSadece biraz durgundu ve en ba ta da dedi im gibi g nahkar gibi bir kitaptan sonra Restoration The Rise of Resurgence #2 okuyunca kitab End Online ortalama bulma End Online olas l da y ksek The Secret Blood Vows #3 oluyor insan n

Fatih Murat Arsal ☆ 8 SUMMARY

SUMMARY Ä Anlaşma şı tarafta gerçek bir sessizlik olmuştu Bunun üzerine tam telefonu adama geri verecekti ki telefondaki kadın yine konuştu “Yani gerçekten evleneceksiniz Öyle mi” ​ Hiç bir erkek ona dayanamazdı Hele aynı evde aynı yataktaysa Hiç bir kadın ona dayanamazdı Hele sürprizlerle dolu karısından artık delice hoşlanmaya başlamışsa. G zeldi de birazc k aksiyon falan olayd iyiydi ok durgundu Merve sevdi im kad n karakterler ars na girdin tatl m Yavuz kitap boyunca hep kafana a r cisimlerle vuras m geldi


10 thoughts on “Pdf/E–book (Anlaşma)

 1. says: FREE READ Anlaşma Fatih Murat Arsal ☆ 8 SUMMARY Pdf/E–book (Anlaşma)

  Pdf/E–book (Anlaşma) Fatih Murat Arsal ☆ 8 SUMMARY REVIEW ´ eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Fatih Murat Arsal Anneyi mutlu etmek için zengin yakışıklı ve başarılı bir adamın yaptığı anlaşmalı bir evliliğin hikayesi bu roman Anlaşmaya razı olan kızımız ise yetimhanede büyümüş okulunun parasını çıkarmak için garsonluk yapan dünya güzeli biri ve okumasını kolaylaştıracağı için para karşılığı iki aylık gösterm

 2. says: Pdf/E–book (Anlaşma) Fatih Murat Arsal ☆ 8 SUMMARY

  FREE READ Anlaşma Fatih Murat Arsal ☆ 8 SUMMARY REVIEW ´ eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Fatih Murat Arsal Kitap için yorumumSeni çöpe atacağım poşete yazık 😒😒

 3. says: Pdf/E–book (Anlaşma)

  Pdf/E–book (Anlaşma) Fatih Murat Arsal ☆ 8 SUMMARY Düşünüyorum da Bunu kendimize neden yaptık?

 4. says: Fatih Murat Arsal ☆ 8 SUMMARY Pdf/E–book (Anlaşma)

  REVIEW ´ eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Fatih Murat Arsal Fatih Murat Arsal ☆ 8 SUMMARY FREE READ Anlaşma Bu kitap ilk FMA romanım olmasada her yazarın en az iki şansı hakettiğini söylemem gerekiyor İlk romanı Seni Sevmek İstemedim'i de beğendiğim söylenemezdi ancak kesinlikle bundan daha hareketli ve çoook daha merak uyandırıcıydı İlk okuduğum romanında da olduğu gibi bu kitapta da çok fazla klişe vardı Şimdi takıldığım noktaları şu şekilde sıralayabilirim1 Bu romanın en kısa zam

 5. says: Pdf/E–book (Anlaşma) REVIEW ´ eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Fatih Murat Arsal

  Fatih Murat Arsal ☆ 8 SUMMARY REVIEW ´ eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Fatih Murat Arsal FREE READ Anlaşma Yorum yazcam yoksa içime dert olur

 6. says: Pdf/E–book (Anlaşma) REVIEW ´ eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Fatih Murat Arsal FREE READ Anlaşma

  Pdf/E–book (Anlaşma) FREE READ Anlaşma Bu kitabı Günahkardan sonra okumak yaptığım en büyük hatalardan biri olduEğer başka zaman okusaydım kesinlikle daha çok sevebilirdimAma yine kendi kültürümüzün ögelerinin yansıdığı bir kitap okumak da güzeldiH

 7. says: Pdf/E–book (Anlaşma) FREE READ Anlaşma

  Pdf/E–book (Anlaşma) Bu yorum aynı zamanda Romancekolikte yayınlanmıştırRating; 45Öncelikle kitabı beğendim Fatih Bey'in affına sığınarakta bir çift yorum yapmak istiyorumAşk romanları geçmişim çok az türkçe çoğunlukla yabancı ağ

 8. says: Pdf/E–book (Anlaşma) FREE READ Anlaşma

  Pdf/E–book (Anlaşma) Güzeldi de birazcık aksiyon falan olaydı iyiydi Çok durgundu Merve sevdiğim kadın karakterler arsına girdin tatlım;Yavuz kitap boyunca hep kafana ağır cisimlerle vurasım geldi

 9. says: Pdf/E–book (Anlaşma) Fatih Murat Arsal ☆ 8 SUMMARY REVIEW ´ eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Fatih Murat Arsal

  Pdf/E–book (Anlaşma) FMArsal kitabı daha bitti ve bir FMArsal boy ile tanıştım Aslında Yavuz ile daha önceden tanışmıştım e book halinde yayınlandığında okumuştum bu kitabı şimdi bir daha okumak oldukça zevkliydiHani genelde ne olacağını bildiğimiz kitapları tekrardan okumak insan biraz sıkıcı gelebilir ama bu kitap bana hiç öyle gelmedi Mesela Yemin kitabını basılı olarak 2 okuyuşumdu ve Karahan artık illallah dedi

 10. says: Pdf/E–book (Anlaşma)

  Pdf/E–book (Anlaşma) bir çırpıda okudum biraz kısa geldi bana klasik kendini okutturan bir fma romanıydı işte D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • ebook
 • 340
 • Anlaşma
 • Fatih Murat Arsal
 • Turkish
 • 06 May 2020
 • null